Na het succes van het project in Olst-Wijhe heeft ook Bathmen nu een eigen dorpsbrandwacht. Het is Erik Brilman, geboren en getogen Bathmenaar en al 22 jaar actief bij de vrijwillige brandweer. Hij gaat namens Brandweer IJsselland in zijn eigen woonomgeving een bijdrage leveren aan het vergroten van de brandveiligheid. Bewust maken van risico’s en aangeven wat mensen zelf kunnen doen om dat risico te beperken speelt daarbij een belangrijke rol. k vind het contact met mensen leuk en wil graag wat voor anderen kunnen betekenen. Wanneer mensen vragen hebben over bijvoorbeeld de brandveiligheid van hun woning en welke preventieve maatregelen ze moeten nemen, kunnen ze contact zoeken met mij. Als dorpsbrandwacht houd ik me vooral bezig met adviezen en voorlichting over niet-spoedeisende thema’s’, vertelt Erik.

Bathmense Krant | Erik Brilman dorpsbrandwacht in Bathmen

ERIK BRILMAN DORPSBRANDWACHT IN BATHMEN

Brilman Bathmen