MINI-NATUURPARK “HET BROAKE BOS”

Schotse Hooglanders en een Bentheimer varken met drie biggen scharrelen rond in ons nieuwe mini-natuurparkje Het Broake Bos in Bathmen.

Al generaties lang, sinds ongeveer 1850, zijn wij in het bezit van een bosperceel vlak bij ons bedrijf. Het bos had vroeger een nuttige functie door het leveren van bouwhout en plaggen voor boerderij “De Broake”, die in Bathmen lag. De laatste decennia deden we niet zoveel meer met het bos en kwamen wij tot het idee om er speciale rassen in uit te zetten.

De Schotse hooglanders, zwart in dit geval, zijn heel geschikt om het hele jaar als grazer te worden ingezet, al worden ze hier bijgevoerd. Ze hebben weinig verzorging nodig en zijn zelden agressief. Het Bonte Bentheimer landvarken is een oud varkensras dat veel voorkwam in de grensstreek, ook in Twente en Salland. Nadat het ras tot 1950 veel gefokt werd werden de aantallen daarna snel lager door een veranderende consumentenvraag en was het ras rond 1990 bijna uitgestorven.

Kom deze prachtige dieren aanschouwen in ons mini-natuurpark. Er lopen geregeld biggetjes rond van het Bonte Bentheimer landvarken.