ZONNEPARK DE BATHMENSE LANDEN

Op 13 mei 2023 zal vanaf 14.30 uur de officiele opening verricht gaan worden van het Zonnepark de Bathmense Landen, de installatie op het park is dan exact 1 jaar in bedrijf. Tevens zal er tijdens deze gelegenheid de aftrap worden gegeven aan de uitgifte van de 16.000 obligaties. Klik hier voor meer informatie. 

Sinds 2017, zijn wij al bezig om een zonnepark te realiseren aan de Bathmense landen.

Op de lagere school “de Rythmeen” midden jaren zeventig werden wij er al op gewezen dat de fossiele brandstoffen niet oneindig waren. Ik ging mij zelf destijds al afvragen, hoe dit dan verder moest. Toen sinds 2000 de zonnepanelen in opmars kwamen, werden langzamerhand de panelen een bekend fenomeen in het straatbeeld.  Rond 2010 begon de ontwikkeling van de eerste zonneparken. Als agrariër was dit een vreemde gedachte, ik kon mij niet voorstellen dat op de plek waar vroeger gewoon maïs of gras groeide, energie opgewekt ging worden. Niet wetende dat wij nota bene zelf een kleine 8 jaar later zelf mogelijkheden zijn gaan zien om mee te helpen om het energievraagstuk op te lossen. Daarnaast ben ik (Erik) eind 2015 benaderd om deel uit te maken van een Bathmense agrarische energie coöperatie. Hier hoefde ik natuurlijk niet lang over na te denken.

In samenwerking met de energie coöperatie ‘Noaber-Energie’ hebben we de laatste jaren verschillende plannen gemaakt, onderzocht en uitgevoerd. Er zijn al verschillende boerendaken voorzien van zonnepanelen. Deze zonnepanelen moeten 5 tot 15% van het elektra verbruik van Bathmen dekken. Met ons zonnepark zijn we op weg om heel Bathmen duurzaam te krijgen. Zo zullen wij als één van de eerste dorpen van Nederland op korte termijn geheel duurzaam worden.

Per 1 mei 2020 is de vergunning hiervoor onherroepelijk geworden. In overleg met de Gemeente Deventer zijn we tot een heel mooi landschappelijk ingepast plan gekomen, zo worden er poelen gerealiseerd die in verbinding staan met de Spildijkswaterleiding, gaan schapen er voor zorgen dat de zonneweide met veel biodiversiteit en extensieve grassen kort gehouden worden door middel van begrazing. Ook komt er een uitkijkheuvel met informatievoorziening, welke vrij toegankelijk is voor belangstellenden.

Nu alle bouwwerkzaamheden zijn afgerond zullen er t.z.t. mogelijkheden tot participeren in gang worden gezet. Deze zullen via een digitaal platform worden uit gegeven. Middels berichtgeving via o.a. Energie cooperatie Noaber-Energie en door een artikel in de Bathmense Krant zal dit op tijd kenbaar gemaakt worden.

Onderstaande artikelen zijn hieraan vooraf gegaan: 

Definitief ontwerp Zonnepark

Voortgang zonnepark de Bathmense landen.

Eerste zonnepark van Deventer eind 2021 klaar!

Haast maken met zonnepark, capaciteit op energienet raakt op…..

Samenvatting van de informatie bijeenkomst Zonnepark de Bathmense Landen.

Inrichting van het Zonnepark.